Recuperacions de cursos anteriors (ESO)

Recuperacions curs 2012-2013 
Llengua catalana i literatura ESO
  •  Examen parcial 1,  dimecres 23 de gener a les 17h.
  •  Examen parcial 2, dimecres 15 de maig a les 17h.
     
  • Cal presentar a l'examen el dossier corresponent:


Si s'aproveu el 1r parcial i la 2a avaluació del curs actual, recuperareu l'assignatura sense haver de presentar-vos al 2n parcial.